14 kalenderdagen Herroepingsrecht

Bij XXLWensballon.nl  kun je een artikel binnen 14 kalenderdagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet is en indien mogelijk in de oorspronkelijke verpakking. Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en indien mogelijk de verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

heeft na de dag van ontvangst van het product 14 dagen bedenktijd. Vanaf het moment van annulering moet u de aankoop binnen 14 dagen terugsturen. Wij zullen het volledige aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten binnen 14 dagen aan u terugbetalen. Kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening

De terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze waarmee u de bestelling heeft afgerekend.

Uitsluiting Herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Ruilen of retourneren kan met een geldig RMA formulier.

U kunt dit formulier hier downloaden en printen

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg dit bij de retourzending, hierdoor kunnen wij uw retourzending makkelijker en sneller verwerken.

Klaarmaken van een retourzending

 Dit volledig ingevuld RMA formulier dient bij het defecte of verkeerd geleverd product te zijn toegevoegd.

 1. Het retour te zenden artikel verpakt u indien mogelijk in de originele liefst onbeschadigde verpakking. Het beste kunt u de originele verpakking in een grotere doos met wat schokdempend materiaal verpakken. Op die manier waarborgt u uw recht op garantie en een eventueel recht op vergoeding van de vervoerder als het pakketje beschadigd mocht worden tijdens het transport.
 2. Het pakket dient voldoende gefrankeerd geretourneerd te worden. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender
 3. Geaccepteerde retour gestuurde producten welke binnen de garantie vallen worden omgeruild voor werkende exemplaren.
 4. De gemiddelde tijd die nodig is voor een accurate afhandeling van een retour gezonden artikel bedraagt gemiddeld één week.
 5. Wij adviseren u te kiezen voor een verzendmethode met track en trace mogelijkheid, op deze wijze kan tijdens het transport nagegaan kan worden waar het pakket zich bevindt. Ook in geval van verlies kan dan nagegaan worden waar het pakket zich bevindt.

Garantietermijn

XXLWensballon.nl leeft de conformiteitsreis uit de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming na. Wij staan voor deugdelijke producten. Je mag verwachten dat een door ons geleverd product naar de redelijke verwachtingen fungeert. Mocht je product defect raken, dan kun je natuurlijk ook op ons rekenen.

Defect bij ontvangst

Indien je product direct bij ontvangst niet goed functioneert, dan verzoeken we je zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice.
In het geval van een product dat op batterijen werkt controleer dan eerst of de batterijen voldoende geladen. Controleer ook of de plaatsing van de batterijen correct is let goed of de plus en min kant overeenkomen met de instructies.

Stappenplan defecten

Is je product defect? Dan vragen wij je hetzelfde  stappenplan te volgen als hierboven beschreven staat

Op deze wijze kunnen wij alles snel en correct voor je afhandelen