Ruilen en Retourneren

klik hier en keer terug naar de klantenservice pagina

14 kalenderdagen Herroepingsrecht

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

'De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Bij XXL Wensballon kun je een artikel binnen 14 kalenderdagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet is en indien mogelijk in de oorspronkelijke verpakking. Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en indien mogelijk de verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Uitsluiting Herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.

Ruilen of retourneren kan alleen met een geldig RMA formulier.

Wanneer u een product terug wenst te sturen log dan in op uw account

uitleg deel 1

  • Kies in het menu voor Retouren RMA

  • Klik vervolgens op Maak nieuwe RMA aan

  • U krijgt dan een overzicht te zien van uw bestellingen,

  • Voor de bestelling waarvoor u een RMA wenst aan te maken klikt u op selecteer.

 

U krijgt dan te zien welke producten er in deze bestelling zitten, u kiest dan het aantal dat u wenst terug te sturen en de reden

rma deel 2

U kiest voor Retour wanneer het product niet kapot is maar u het terug wenst te sturen omdat het niet voldoet aan uw verwachtingen (dit kan tot 14 kalenderdagen na ontvangst )
U kiest voor Defect wanneer het product defect is.

Bij defecten vermeldt u bij  opmerkingen zo duidelijk mogelijk de reden waarom u dit product retour wenst te sturen. Opmerkingen als kapot kunnen wij niet veel mee vermeldt duidelijk wat er defect is.

Vervolgens klikt u op verzend verzoek, de RMA aanvraag wordt dan gedaan.
De aanvraag komt dan bij ons binnen en wij zullen deze beoordelen, wanneer deze geaccepteerd wordt zult u dit zien in het overzicht.

rma uitlegU kilkt op bekijken en dan zult u zien dat er een knop staat met de tekst Print RMA Formulier

Wanneer u hierop klikt
U dient dan de voowaarden voor het plaatsen van een RMA te accepteren en verklaart u aan alle voorwaarden te voldoen.

 

 

Vervolgens kunt u het RMA formulier afdrukken, hierop staat ook het adres voor de retourzending.  Retourzendingen zonder geldig RMA formulier worden niet in behandeling genomen.

Indien u geen klantaccount heeft aangemaakt kunt u telefonisch of per email contact opnemen met onze kantenservice. Zij kunnen dan een RMA procedure voor u opstarten.

Klaarmaken van een retourzending

  1.  Dit volledig ingevuld RMA formulier dient bij het defecte of verkeerd geleverd product te zijn toegevoegd.
  2. Het retour te zenden artikel verpakt u indien mogelijk in de originele liefst onbeschadigde verpakking. Het beste kunt u de originele verpakking in een grotere doos met wat schokdempend materiaal verpakken. Op die manier waarborgt u uw recht op garantie en een eventueel recht op vergoeding van de vervoerder als het pakketje beschadigd mocht worden tijdens het transport.

  3. Het pakket dient voldoende gefrankeerd geretourneerd te worden. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender

  4. Geaccepteerde retour gestuurde producten welke binnen de garantie vallen worden omgeruild voor werkende exemplaren.

  5. De gemiddelde tijd die nodig is voor een accurate afhandeling van een retour gezonden artikel bedraagt gemiddeld één week.

  6. Wij adviseren u te kiezen voor een verzendmethode met track en trace mogelijkheid, op deze wijze kan tijdens het transport nagegaan worden waar het pakket zich bevindt. Ook in geval van verlies kan dan nagegaan worden waar het pakket zich bevindt.


Garantietermijn

XXL Wensballon leeft de conformiteitseis uit de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming na. Wij staan voor deugdelijke producten. Je mag verwachten dat een door ons geleverd product naar de redelijke verwachtingen fungeert. Mocht je product defect raken, dan kun je natuurlijk ook op ons rekenen.


Defect bij ontvangst

Indien je product direct bij ontvangst niet goed functioneert, dan verzoeken we je zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice.
In het geval van een product dat op batterijen werkt controleer dan eerst of de batterijen voldoende geladen. Controleer ook of de plaatsing van de batterijen correct is let goed of de plus en min kant overeenkomen met de instructies.

Stappenplan defecten

Is je product defect? Dan vragen wij je hetzelde  stappenplan te volgen als hierboven beschreven staat

Op deze wijze kunnen wij alles snel en correct voor je afhandelen