Privacy en Veiligheid

klik hier en keer terug naar de klantenservice pagina

 

Privacy verklaring privacy

XXL Wensballon houdt uw privégegevens privé
XXL Wensballon, onderdeel van Guess Who Internetproductions, speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Guess Who Internetproductions is van mening dat de beveiliging van XXL Wensballon van bovengemiddeld niveau is én blijft. Ons toegewijde team van IT-experts staat hier garant voor.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. ***
 • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 • Wij maken gebruik van een beveiligde SSL verbinding
 • Wij gebruiken uw e-mailadres slechts éénmalig om uw bestelling af te ronden. Wij sturen u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Als u geen berichten meer wilt ontvangen van XXL Wensballon, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Wij sturen u dan geen mailings meer.


***Wanneer u kiest voor de betaalmethode Achteraf betalen via Billink worden uw persoons/bedrijfsgegevens overgedragen ten behoeve van risicoanalyses en ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.


Wanneer u een bestelling plaatst bij XXL Wensballon, kunnen we de volgende gegevens van u vragen:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw product correct af te handelen.
 • Uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.
 • Betalingsinformatie Dit gebruiken we om uw bestelling af te ronden. De gegevens worden versleuteld verstuurd en niet opgeslagen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Adres- en contactgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst, marketingdoeleinden
 • Betaalgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Correspondentie
  • Bewaartermijn: maximaal 5 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd, dit kan mogelijk met 5 jaar worden verlengd in het geval van stuiting of een lopende claim inzake aansprakelijkheid
  • Reden: Bewijsstukken voor garantie afhandeling of claims


Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie.

Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van XXL Wensballon worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.


Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wenst u uw gegevens in te kijken? Of wenst u dat XXL Wensballon uw gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt? Dient u hiertoe dan een verzoek in per post of email. U kunt zich zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Guess Who Internetproductions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je  kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@guesswhointernet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dat verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wij zijn in het bezit van een Webshop Keurmerk

keurmerkXXL Wensballon is in het bezit van een webshop keurmerk, hiermee verbinden wij ons aan de door deze onafhankelijke organisatie opgestelde gedragregels. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen. Ook verwijzen de gedragsregels naar afspraken met marktpartijen zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond.

De gedragsregels verwijzen ten slotte naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Meer informatie over het webshop keurmerk vindt u op de website van deze organisatie www.keurmerk.info


Beveiliging van uw gegevenslock

Om uw gegevens te beschermen nemen wij alle mogelijke voorzorgsmaatrelen. ssl
Zo worden de gegeven opgeslagen in een beveiligde database en gebruiken wij een 256-bits SSL verbinding om de gegevensoverdracht te versleutelen.
Deze versleuteling maakt het bijna onmogelijk voor onbevoegde personen om de de informatie te bekijken die wordt uitgewisseld.

Met deze maatregelen zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig worden behandeld en opgeslagen. Deze zullen ook nooit aan derden verstrekt worden.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op

laatste wijziging 18 mei 2018

Deze website is een onderdeel van Guess Who Internetproductions  gevestigd aan Lieskes wengs 5B te Leuth en, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tel +31(0)24-3010070
Email: Info@guesswhointernet.nl
Kantoor houdend te:
Lieskes wengs 5B, 6578JK  Leuth

Postades:
Postbus 16, 6573ZG Beek

Rudy Hooghof is de functionaris Gegevensbescherming bovenstaande gegevens


Algemene voorwaarden

Onze duidelijke algemene voorwaarden kunt u hier lezen